Positionspapir [Dansk]

1. Hvad mener vi om militarisme?

Roter Stern Flensburg er generelt imod krig og oprustning.

2. Hvad mener vi om grænser?

Vi går ind for en afskaffelse af alle grænser, og kræver en uindskrænket evægelsesfrihed for alle mennesker. Vi afviser den globale udvisningspolitik, som har til følge at mange flygtninge omkommer i forbindelse med deres flugt eller lever fanget under umenneskelige forhold i opholdslejre. Vi fordrer en menneskeværdig behandling af flygtninge og asylsøgende.

3. Hvad mener vi om privatsfæren?

Under drastiske politiske og samfundsmæssige begivenheder, bliver vores rettigheder som borgere indskrænket. Roter Stern Flensburg er imod en udvikling, der gør os til „gennemsigtige“ borgere. Vi kræver retten til privatsfære, og et forbud af forebyggende dataregistrering.

4. Hvad mener vi om fairplay?

Roter Stern Flensburg står for fairplay i alle hensigter, og en solidarisk omgang med hinanden.

5. Hvad mener vi om klima beskyttelse og forbrugeradfærd?

Miljøforhold og forbrugeradfærd er betinget af hinanden. Vi bestræber os derfor på en bæredygtig omgang med miljøet. Det betyder for os bl.a. En øjeblikkelig udtrædelse af atomkraft og fossile brændsler. Desuden er vi imod udbytningen af mennesker og dyr. Vi orienterer os mod regionalt og fair handlet produkter.

6. Hvad mener vi om diskriminering?

Vi fordømmer racisme, antisemitisme, sexisme, homofobi og andre diskriminerende og menneskeforagtende ytringer og handlinger. Når vi observerer en sådan opførsel, opfordrer vi alle til at skride ind og arbejde aktivt imod.

7. Hvad mener vi om deltagelse?

Foreningen lever af at medlemmerne deltager aktivt. Alle medlemmer bliver indbudt til at deltage i foreningens beslutninger, og er dermed med til at skabe foreningen.